OBCHODNÝ PODIEL A BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV


Obchodný podiel nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr. podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to  ...


viac informácií

Zobraziť všetky

Právne služby a poradenstvo všeobecne


V bežnom živote človeka, či už podnikateľa alebo nepodnikateľa, existuje pomerne značné množstvo právnych otázok. Môžu sa týkať napríklad právnych vzťahov v rodine, majetkového usporiadania, ochrany osobnosti, rôznych právnych úkonov; ďalej praktického fungovania podnikateľa, jeho práv a povinností voči úradom a štátu, problematiky pracovno-právnych vzťahov, zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi, zabezpečenia záväzkov. Právne služby zahŕňajú pomoc a poradenstvo z pohľadu práva a platnej legislatívy.